Google Docs

Google Docs  és unprocessador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.

Full de càlcul, Presentacions, Documents, Dibuix, Formularis


A més a més del processador de textos i del fulls de càlcul, GOOGLE DOCS, ens permet crear presentacions, fer dibuixos, i definir formularis electrònics.

Presentacó amb Google Docs
Aquesta presentació sobre les eines 2.0, s'ha fet amb Google Docs. Per veure-la només cal clicar aqui
grafic amb google docs 

Video a Youtube sobre Google Docs  
Aquest video ha estat incrustat en el blog a partir del codi HTML